\

Відділ комерційних операцій

Займається укладенням договорів купівлі-продажу та договорів по  оренді нерухомого майна;
Проводить моніторинг ринку агропромислового комплексу з метою здійснення комерційних операцій;
Проводить переговори з представниками ринку агропромислового сектору, комерційними установами та організаціями щодо комерційної діяльності Підприємства та Відділу;
Здійснює закупівлю та реалізацію сільськогосподарської продукції та інших товарів;
Контролює дотримання договірних зобов’язань Підприємства перед контрагентами, своєчасність розрахунків по договорах, виконання плану по доходах (прибутку) і іншим фінансовим показникам;
Складає поточні (річні) фінансово-економічні плани розвитку Відділу та Підприємства.